Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek

Vatandaşların devletle ve kendi aralarındaki ilişkileri, politik toplum/sivil toplum dengesini belirleyen kurallar bütünü olarak karşımıza çıkan hukuk, hem devlet aygıtının fikrî yakıtı olarak hem de yargı bünyesinde cisimleşmiş bir baskı aygıtı olarak, demokratik hukuk devletinin ayrılmaz bir parçası olduğu; yönetenlerin keyfiliğini önleme, yönetilenlerin haklarını koruma misyonu üstlendiği iddiasındadır. Hukuk özetle, müeyyidelendirilmiş normlarla, devlet-toplum arasındaki yeniden üretimi hâkim sınıf bloku/ideolojisi lehine güvence altına alan politik atmosferin, yapının harcıdır. Demokratik hukuk devleti, hak ve özgürlüklerin vatandaş lehine genişleyeceği, bunun ancak kendisi tarafından güvence altına alacağı iddiasını da taşır. Politik mücadele tarihi bize, yönetilen sınıfların inisiyatif kaybettiği dönemlerde otoriter-devletçi görüşün genel ideoloji üzerinde hâkimiyet kurduğunu ancak mücadelenin hâkim sınıf blokunu gerilettiği kısa parlama anlarında özgürlükçü eğilimin bu bloku parçalayabildiğini göstermektedir. Yine anlaşılmaktadır ki, muhalefete düşen siyasi hareketler iktidara gelmek, halkın çoğunluğunu kendi etrafında seferber etmek için “hak ve özgürlük” söylemine sarılmakta ve bunu çoğu zaman bir amaç değil bir araç olarak görmektedirler. Gerçek olan bir şey varsa, türü ne olursa olsun iktidarlar hiçbir zaman iktidara doymamaktadır. İktidar, kitlesel muhalefet anlarında bir adım gerilese bile, hemen vermek zorunda kaldığı hakları ne zaman ve nasıl geri alacağının planını yapmaktadır.

Kategoriler: , , Etiketler:
Share

KİTABIN ÖYKÜSÜ
Giriş
Hukuk tarihimize yüzeysel bir bakış bile ülkemizin bugüne kadar ya hukuk krizi ya da kriz hukuku ile yönetildiğini göstermeye yetecektir. Liberal-muhafazakâr zihniyetin temsilcisi olduğunu ileri süren DP, AP bile iktidara geldikten sonra otoriter geleneğin sunduğu “iktidar imkânları”nı keşfetmiş ve her türlü muhalif düşünceyi, muhalifleri baskı altına almaya, basını susturmaya çalışmıştır. Liberal söylem iktidara gelinceye kadar kısmen bir araç olarak kullanılmış fakat iktidara yerleşirken kısa süre içinde otoriter söyleme ve uygulamaya dönülmüştür. Bir başka bakış açısıyla, liberal ekonominin siyasi liberalizmle evliliği geleneksel yapıların ve zihniyetin engelleriyle bir türlü gerçekleşmemiştir. 13 yıldır süren AKP iktidarı döneminde de bu döngü değişmemiştir.
Devamı

NEREDEN ALABİLİRİM?

Kitabı, aşağıdaki e-ticaret sitelerinden ve
tüm kitabevlerinden temin edebilirsiniz.

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Türkiye’de Hukuku Yeniden Düşünmek” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir